Умови продажу та поставки

Умови продажу та поставки, описані в даному розділі, дійсні для прямих покупок у "Albrecht Jung GmbH & Co.KG". Купуючи товари у нашого оптового дилера, дочірніх компаній чи представництв, застосовуються встановлені ними умови продажу та поставки.

Відповідно до рекомендаційних умов
Центрального об'єднання підприємств електротехнічної промисловості (ZVEI)

I. Загальні положення

1. Двосторонні письмові заяви визначають масштаби поставок та послуг (далі -
Поставки).
Загальні умови Покупця діють лише в тих випадках, коли Постачальник або Виконавець (надалі - Постачальник) погодився на них в письмовому вигляді.

2. Постачальник залишає за собою необмежене право на основі права власності та авторського права на володіння попередньою кошторисною вартістю, зображеннями та іншими матеріалами (надалі -
Документами).
Документи можуть бути передані третім особам лише за попередньою згодою Постачальника і мають бути повернені без жодних затримок у випадку, якщо замовлення не оформлене на Постачальника. Положення № 1 та № 2 повинні виконуватися Покупцем; однак, вони можуть відноситися до третіх осіб, яким Постачальник законним чином
передав відповідальність за поставки.

3. Покупець має виключне право на використання стандартних програм відповідно до узгоджених умов. Покупець може зробити резервну копію програми без згоди Постачальника.

4. Допускаються часткові поставки, якщо вони прийнятні для Покупця.

II. Ціни та умови оплати

1. Під словом "ціни" розуміється відпускна ціна з заводу, не включаючи упаковку, плюс податок на прибуток, передбачений законодавством.

2. Оплата здійснюється з будь-якої точки на користь Постачальника.

3. Покупець може виконати тільки ті вимоги, які є безперечними та встановленими законом.

III. Збереження права власності

1. Предметом поставок вважається власність Постачальника до моменту здійснення Покупцем усіх поставлених вимог. У випадку, якщо вартість усіх
прав, які за законом належать Постачальнику, зростає більше, ніж на 20 %, Постачальник за вимогою Покупця зобов'язаний надати йому відповідну частину цих прав.

2. Під час складання договору про збереження права власності Покупцю забороняється передавати під заставу товар або право власності та дозволяється продаж лише контрагентам по звичайній процедурі та за умови, що контрагент отримає плату від свого клієнта або попередить його, що право власності передасть тільки після виконання платіжного обов'язку.

3. При передачі товару під заставу, аресті або передачі третім особам Покупець повинен негайно повідомити Постачальника.

4. При невиконанні обов'язків Покупця, зокрема у випадку затримки в оплаті, Постачальник має право після закінчення встановленого для Покупця терміну повернути товар; визначені законом положення щодо терміну повернення залишаються без змін. Покупець зобов'язаний повернути товар Постачальнику.

IV. Терміни поставки та прострочення платежу

1. Дотримання термінів поставки залежить від вчасного отримання від Покупця усіх документів, необхідних дозволів, зокрема планів, а також отримання узгоджених умов оплати та інших обов'язкових документів. Невчасне виконання всіх цих вимог веде до відповідного збільшення термінів поставки; винятком є випадок, коли Постачальник несе відповідальність за затримку.

2. У випадку, якщо невиконання термінів поставки пов'язане з впливом форс-мажорних обставин, таких як
стихійне лихо, війна, повстання чи інші обставини непереборної сили, наприклад, страйк чи блокада,
відповідно терміни поставки збільшуються.

3. Якщо Постачальник відтягує терміни поставки, Покупець має право на відшкодування за кожен повний тиждень затримки у розмірі 0,5% від вартості продукту та до 5% від загальної вартості, якщо він доведе, що дані дії йому завдали шкоди.

4. Винятком в усіх випадках затримок поставок є право Покупця на відшкодування затримки, а також право на відшкодування збитків замість надання послуг, які виходять за межі пункту № 3, навіть після закінчення встановленого Постачальнику терміну поставки. Дана умова не застосовується у випадках умислу, грубої недбалості або загрози життю та здоров'ю людини. Покупець може відмовитися від виконання умов договору в рамках закону тільки у випадку, якщо Постачальник бере на себе відповідальність за затримку поставки.

5. Покупець зобов'язаний за запитом Постачальника повідомити у вказаний термін, чи він відмовляється від виконання умов договору у зв'язку із затримкою поставки, чи наполягає на ній.

6. Якщо відправлення або поставка затримується на прохання Покупця більше, ніж на місяць
після повідомлення про готовність до відправки, Покупцю може нараховуватися плата
за зберігання товару на складі у розмірі від 0,5 % від вартості продукту і до 5 % від загальної вартості за кожен місяць.

V. Перехід ризику

1. При безкоштовній поставці ризик переходить до Покупця наступним чином:
a) при поставках товару без встановлення чи монтажу, якщо він був привезений або доставлений на склад. За бажанням та за рахунок Покупця Постачальник може застрахувати товар
від небажаних транспортних ризиків;
b) при поставках товару з установкою та монтажем в день перевезення на власне підприємство або, якщо це погоджено, після успішної пробної експлуатації.

2. Якщо відправка, поставка, початок і виконання монтажних робіт, перевезення на власне підприємство
чи пробне введення в експлуатацію затримуються Покупцем з певних причин, або Покупець з інших причин не приймає поставку, ризик в такому випадку переходить до Покупця.

VI. Отримання товару

Покупець не повинен відмовлятися від отримання товару через незначні дефекти.

VII. Дефекти товару


За дефекти Постачальник несе відповідальність наступним чином:

1. Постачальник повинен безкоштовно усунути причини дефектів в усіх таких компонентах або послугах, поставити нові деталі або надати нові послуги замість тих, які мають дефект незалежно від терміну придатності, оскільки причини існували на момент переходу ризиків.

2. Вимоги щодо дефектів втрачають свою силу через 12 місяців. Це правило не використовується у випадку, якщо
законодавством відповідно до §§ 438 п.1 № 2 (Споруди та матеріали для споруд), 479 п.1 (Зворотна вимога на повернення) та 634a п. 1 №2 (Будівельний брак) Цивільного кодексу Німеччини
передбачені більш тривалі терміни, зокрема у випадках заподіяння шкоди життю і здоров'ю людини,
навмисного або необережного порушення обов'язків Постачальника або навмисного приховування дефекту.
Визначені законом положення щодо призупинення та відновлення терміну давності залишаються незмінними.

3. Покупець зобов'язаний повідомити Постачальника про дефект у письмовій формі.

4. У випадку повідомлення про дефекти, виплати з боку Покупця утримуються пропорційно вартості дефектів. Покупець може утримувати виплати тоді, коли пред'явлене повідомлення про дефект та його правомірність не викликають жодних сумнівів. Якщо повідомлення пред'явлене протизаконно, Постачальник має право вимагати від Покупця відшкодування понесених витрат.

5. У першу чергу, Постачальник має можливість здійснити подальше усунення дефектів протягом
встановленого терміну.

6. Якщо дефекти не вдається усунути, Покупець може розірвати договір або зменшити виплати, незважаючи на будь-які вимоги про виплату компенсації відповідно до розділу X.

7. Вимоги щодо усунення дефектів виникають не лише внаслідок незначного відхилення від погодженої якості, погіршення придатності, звичайного зношення або пошкоджень, після передачі ризику внаслідок неправильної або недбалої експлуатації, внаслідок надмірного перенавантаження, непридатного обладнання, неякісних будівельних робіт, непридатного будівельного майданчика або через специфічні зовнішні впливи, які не передбачені договором, а також внаслідок програмних помилок. Вимоги щодо усунення дефектів не застосовуються, якщо зміни або налагоджувальні роботи виконані Покупцем або третіми особами неналежним чином.

8. Будь-які вимоги Покупця з метою понесення необхідних витрат на транспортування, дорогу, а також трудові та матеріальні витрати
становлять виключення в тих випадках, якщо такі витрати збільшуються у зв'язку з доставкою товару в таку місцевість, де немає представництва Покупця.

9. Вимоги Покупця до Постачальника щодо усунення дефектів згідно § 478 Цивільного кодексу Німеччини (захист прав Підрядника) застосовуються у випадку, якщо Покупець зі своїм клієнтом не уклав угод, які виходять за межі законних вимог щодо усунення дефектів.

10. До вимог щодо відшкодування збитків застосовується р. X (Інші права щодо відшкодування збитків). Подальші або інші вимоги Покупця до Постачальника або його довірених осіб, які не регулюються пунктом VII, становлять виключення.

VIII. Право на промислову власність та авторське право; недосконалість правових норм


1. Якщо не погоджено інше, Постачальник зобов'язаний постачати в країну Покупця без патента та
права на промислову власність третіх осіб (надалі - Право на промислову власність).
Якщо третя сторона висуває до Покупця законні вимоги щодо порушення Постачальником прав інтелектуальної власності на виконану поставку згідно договору, то Постачальник несе відповідальність перед Покупцем протягом певного періоду, зазначеного в п. VII № 2, наступним чином:
a) Постачальник повинен на свій розсуд і за свій рахунок отримати або патент для відповідних поставок, змінити його так, щоб не порушувати право на промислову власність, або обміняти. Якщо Постачальник не може цього зробити на прийнятних умовах, Покупець має законне право на повернення товару або зниження закупівельної ціни.
b) Обов'язок Постачальника відшкодувати збитки регулюється розділом X.
c) Вище названі обов'язки Постачальника застосовуються лише в тому випадку, якщо Покупець негайно повідомить Постачальника в письмовому вигляді про претензії, пред'явлені третьою стороною, що не визнає порушення і зберігає Постачальнику всі захисні заходи та методи врегулювання переговорів. Якщо Покупець зупиняє поставку з причин зменшення збитків або з інших важливих причин, він зобов'язаний повідомити третю сторону про те, що зупинка поставки не пов'язана з визнанням порушення прав захисту.

2. Покупець не має права пред'являти претензії, якщо він сам несе відповідальність за порушення.

3. Покупець не має права пред'являти претензії у випадку, якщо порушення спричинене спеціальними заявами Покупця, непередбаченим Постачальником використанням або тим, що поставка змінена Покупцем.
4. Крім того, у разі порушення прав Покупця, які регулюються п. 1 а), відповідно використовуються положення розділу VII № 4, 5 і 9.

5. Для інших дефектів відповідно використовуються положення
розділу VII.

6. Покупець не має права пред'являти претензії до Постачальника та його представників з приводу дефектів, які не регулюються розділом IX.
IX. Неможливість виконання обов'язків; Зміна обставин

1. У випадку неможливості здійснення доставки Покупець має право вимагати відшкодування збитків, якщо Постачальник несе відповідальність за неможливість виконання обов'язків.
Право на відшкодування збитків Покупця не перевищує
10 % від вартості тієї частини поставки, яку неможливо здійснити. Це обмеження не застосовується у випадках умислу, грубої недбалості або загрози життю та здоров'ю людини;
зміна тягаря доведення не пов'язана зі збитками Покупця.
Право Покупця на розірвання договору залишається незмінним.

2. Якщо непередбачувані події в рамках розділу IV № 2 значно змінюють економічну значущість або зміст поставки чи значно впливають на Постачальника, договір буде відрегульований відповідно до принципу сумлінності.
У разі економічної необгрунтованості Постачальник має право відмовитися від договору.
Якщо він хоче скористатися правом на відмову від договору, він має негайно повідомити про це Покупця, навіть якщо було погоджено з Покупцем продовження термінів поставки.

X. Інші права щодо відшкодування збитків

1. Претензії Покупця щодо відшкодування збитків (надалі - Претензії щодо відшкодування збитків) незалежно від причини, зокрема через порушення обов'язків, що випливають з договору, становлять виключення.

2. Це положення не застосовується згідно закону про відповідальність за продукт, наприклад, у випадках умислу, грубої недбалості або загрози життю та здоров'ю людини,
у разі значного порушення договірних обов'язків. Відшкодування збитків за порушення договірних обов'язків відбувається для типових, передбачених договором збитків, якщо вони не спричинені умислом, грубою недбалістю, загрозою життю та здоров'ю людини. Зміна тягаря доведення не пов'язана
з цим положенням.

3. Якщо Покупець має право пред'являти вимоги на відшкодування збитків згідно розділу X,
вони втрачають силу при закінченні терміну для такого роду вимог згідно розділу VII № 2. У випадку пред'явлення вимог на відшкодування збитків згідно закону про відповідальність за продукт існують норми, які регулюють
позовну давність.

XI. Юрисдикція та застосовне право

1. Якщо з договорних відносин прямо або безпосередньо виникають суперечки, єдиним місцем судового розгляду, якщо Покупець є підприємцем, є місцезнаходження Постачальника. Крім того, Постачальник має право подати до суду за місцем знаходження Покупця.

2. Для правових відносин згідно з Договором застосовується матеріальне право Німеччини за винятком Конвенції ООН про міжнародні договори купівлі-продажу (CISG).

XII. Об'язковість договору

Договір залишається обов'язковим навіть при недієвості деяких його пунктів
або інших частин. Договір не буде виконуватися, якщо дотримання його умов спричинить неприйнятні труднощі для однієї із сторін.


ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Germany

Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de