Servis üniteleri

Sisteme entegrasyon

Servis ünitesi, acil çağrı bileşenlerine ek olarak personel veya resepsiyona monte edilir. Yeşil düğme, acil çağrı sinyaline cevap verildiğini ve acil çağrı talebine cevap vermek için, sarı düğmeye basılarak 20 saniye boyunca akustik acil çağrı sinyalini engeller.
 
  • 20 saniye için akustik sinyal engellenmesi
  • Besleme gerilimi 24 V DC