Yekpare Ürünler

Acil çağrı durum modülleri

Acil çağrı setinin bileşenleri, sistemi genişletmek için ayrı ayrı sipariş edilemesi mümkündür.

Pull cord anahtar

Bir banyo veya tuvaletteki acil durum çağrı sinyali, pull cord anahtar ipi çekilerek aktif edilir. Duruma göre, pull cord anahtar, duvara veya tavana monte edilir.

Acil durum sinyal ünitesi

İdeal olarak, acil durum sinyal ünitesinin, acil çağri sinyalinin nerden geldiğini göstermesi için, tuvalet veya koridor kapısının yanına monte edilmelidir. Unite, acil çağrı sinyalinin aktif hale geldiğini, üniteye entegre kırmızı LED sinyalini ile görsel olarak ve zil ile akustik olarak belirtir.

Reset butonu

Reset butonu, pull cord anahtarın bulunduğu odaya monte edilmelidir. Yardıma gelen kişi/kişiler aktif edilmiş olan acil çağri sinyalini, yardımdan sonra kolaylıkla devre dışı bırakır. Böylece, gelen bir acil çağrı sinyali, yanlışlıkla veya kazara devre dışı bırakılmasını engeller.

Güç kaynağı

Acil çağrı sisteme 24 V DC güç sağlar.

Servis ünitesi (opsiyonel)

Servis ünitesi, acil çağrı bileşenlerine ek olarak personel veya resepsiyona monte edilir. Yeşil düğme, acil çağrı sinyaline cevap verildiğini ve acil çağrı talebine cevap vermek için, sarı düğmeye basılarak 20 saniye boyunca akustik acil çağrı sinyalini engeller.

Çağrı butonu (opsiyonel)

Servis ünitesi, pull cord anahtar ile aynı odaya monte edilir. Pull cord anahtara ilave olarak acil çağrı durum sinyalini aktif etmeye yarar.