İletişim demek tarih demektir

JUNG reklam ve pazarlama faaliyetleri

Piyasa ile canlı bir iletişim kurabilmenin en can alıcı noktası, şeffaf bir bilgi politikasıdır; JUNG, bunun çok önceden beri farkındaydı.
Bu aynı zamanda, iletişim konusuna şirket içinde yıllardan beri neden büyük bir dikkat gösterildiğini de açıklıyor.
Elektrik tesisatçılarına, mimarlara, planlama mühendislerine ve müteahhitlere yönelik sektörel dergilerde yayımlanan ilan ve basın bültenlerinin yanı sıra, düzenli olarak, hedef gruplarına uygun olarak hazırlanan ve yenilikler ve geliştirme çalışmaları ile ilgili haberlerin yer aldığı kataloglar, el ilanları ve broşürler yayımlanmaktadır.

Bu belgeler, aynı zamanda; inşaat, satış veya planlama alanında çalışan iş ortaklarımız için, kendi müşterilerine danışmanlık sırasında faydalandıkları destek materyali işlevi de görmektedir.

El işçiliği, ticaret, mimarlık ve planlama alanlarında dünya çapında yapılan ve herhangi bir maddi karşılık beklenmeden yapılan çeşitli işbirliği çalışmaları, JUNG'un iletişim konusunda yürüttüğü bir başka faaliyeti oluşturuyor. Ortaklaşa yapılan etkinlikler sayesinde bağlılık duygusu güçlendirilmekte ve iş ortaklıkları, her iki taraf için de başarılı olmaya devam etmektedir.