eNet – Çok akıllı

Elektrik tesisatını radyoyla donatma

eNet, 868,3 MHz frekansındaki çift yönlü bir radyo sistemidir. Böylece doğrudan geribildirimli, güvenli bir radyo aktarımı sağlanmış olur. Bina otomasyon sistemi olarak avantajları, hızlı kurulum ve donatmada, basit ve esnek kumandada ve mevcut JUNG yönetim sistemlerine bağlanmadadır. Kullanıcıya yönelik bir görselleştirme ve bunun güncellenme özelliği, sistem düşüncesini tamamlar.

eNet yenilikler

eNet Funk-Standard'ı doğal olarak sürekli geliştirilmektedir. Yeni bileşenler sistemi güvenilir ve mantıklı bir şekilde desteklemektedir ve böylelikle işçilik ve kullanıcı için birçok fırsat yaratmaktadır.

eNet - sistemi