System powiadamiania alarmowego

Kompletny system powiadamiania alarmowego

System przywoławczy stosowany jest w łazienkach i toaletach domów opieki i ośrodkach spokojnej starości lub w łazienkach publicznych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania osoba potrzebująca pomocy może powiadomić o tym odpowiedni personel. System spełnia wytyczne bezpieczeństwa zawarte w normie DIN EN 0834. Dobrze przemyślana struktura systemu pozwala na elastyczne umiejscowienie elementów w zależności od charakterystyki budynku.

System składa się z modułu przywołującego, przycisku sznurkowego, przycisku resetowania
i źródła zasilania. Dostępny w seriach AS 500, i LS 990. 

Więcej informacji znajdziesz w katalogu internetowym