Elementy sterujące

Elementy umożliwiające wygodne zarządzanie stacjami przekaźnikowymi i ściemniaczy

Moduł sensora dotykowego

Panel sterujący modułu sensora dotykowego podzielony jest na 16 pól wyboru, które mogą obsługiwać do ośmiu funkcji oświetlenia, rolet i żaluzji; możliwe jest pogrupowanie maksymalnie
8 aktywnych funkcji sterujących. Do wywołania żądanej funkcji wystarczy lekkie dotknięcie powierzchni sensora. Poza tym, elastyczna stylistyka sensora pozwala na zamianę z pozoru zwykłego elementu sterującego w niepowtarzalny produkt. Przykład: przednia część może być wzbogacona zdjęciem pomieszczenia, stylowymi rysunkami lub tekstem. W ten sposób możesz stworzyć swój własny i niezwykły produkt. Dodatkowo możliwe jest "sklonowanie" ustawień sensora aby zapewnić jeszcze większą wygodę. W takim przypadku wszystkie przypisane funkcje są skopiowane do pozostałych modułów. 

Moduł sensora dotykowego jest dostępny w serii LS.

Moduł przycisków funkcyjnych

Moduł przycisków funkcyjnych dla systemu JUNG Bus jest dostępny w wersji 1...4 krotnej, dzięki którym możesz wygodnie sterować oświetleniem, roletami i żaluzjami. Obsługi dokonuje się za pomocą dużych przycisków w wersji neutralnej lub z symbolami. Dla zapewnienia jeszcze większej wygody można zastosować moduł rozszerzenia przycisków funkcyjnych, który w szybki
i oszczędny sposób uzupełnia system o 4 dodatkowe przyciski. Podobnie jak w przypadku modułu sensora dotykowego istnieje możliwość "sklonowania" przycisków funkcyjnych. W takim przypadku wszystkie przypisane funkcje są przesyłane do pozostałych modułów. Dotyczy to także modułu rozszerzającego.

Moduł przycisków funkcyjnych dostępny jest w seriach A, CD i LS.

Mechanizm karty hotelowej

System JUNG Bus zapewnia maksymalną wygodę w małych instalacjach również w hotelach. Po włożeniu karty do mechanizmu załączy się oświetlenie w całym pokoju poprzez wywołanie funkcji centralnej - wszystko za sprawą połączenia mechanizmu ze stacją ściemniacza. Po wyjęciu karty oświetlenie pozostanie włączone przez minutę, a stacja ściemniacza będzie nadal pracować. Po tym czasie nastąpi faza wygaszania, w której oświetlenie zostanie zmniejszone do minimum
w ciągu trzech minut, po czym zostanie ono wyłączone

Mechanizm kart hotelowych dostępny jest w seriach A, CD i LS.