Mechaniczne sterowanie oświetleniem

Prosta obsługa za pomocą wyłączników i przycisków

Wyłączniki

  • Oświetlenie jest załączane/wyłączane po naciśnięciu klawisza
  • Wyłącznik pozostaje w pozycji do której został włączony
  • Dostępne we wszystkich seriach osprzętowych JUNG

Przyciski

  • Po załączeniu/wyłączeniu oświetlenia przycisk powraca do pierwotnej pozycji
  • Dostępne we wszystkich seriach osprzętowych JUNG

Wyłącznik seryjny

  • Umożliwia niezależne załączanie/wyłączanie dwóch żarówek za pomocą jednego wyłącznika
  • Dostępny we wszystkich seriach osprzętowych JUNG.Więcej iinformacji znajdziesz w katalogu internetowym.