Przykładowe zastosowanie: budynek biurowy

W budynkach usługowych, takich jak biurowce, dzięki systemowi LB można łątwo optymalizować warunki pracy. Automatyczne rozwiązania zapewniają większy komfort i bezpieczeństwo. Stała regulacja oświetlenia wpływa ponadto na zmniejszenie kosztów energii.01. Dostosowana do pory dnia regulacja oświetlenia
w obszarze wejścia

W budynkach biurowych obszar przy wejściu jest najczęściej uczęszczany w porze rozpoczynania pracy i po jej zakończeniu. System LB firmy JUNG poprzez kombinację różnych funkcji i programów czasowych za pomocą aplikacji Clever mConfig App, pozwala na dostosowanie opcji regulacji oświetlenia. W pierwszych godzinach pracy między 08:00 a 10:00 oświetlenie przełącza się w tryb CIĄGŁY a jego wydajność wynosi 80%. Między 10:00 a 16:00 jasność światła wynosi 20% i zwiększa się do 80% po wykryciu ruchu. W godzinach 16:00–18:00 oświetlenie znowu pracuje w trybie CIĄGŁYM z wydajnością na poziomie 80%. Po zakończeniu pracy, od godziny 18:00 podstawowe oświetlenie jest wyłączane, a światło zapala się tylko po wykryciu ruchu. Również w weekend oświetlenie pozostaje wyłączone i reaguje wyłącznie na ruch.

KOMPONENTY
Uniwersalny ściemniacz dotykowy LED 1711 DE
Czujnik sufitowy/czujnik obecności DWPM 17360
Jednostka pomocnicza, 3-przewodowa 1723 NE
Czujnik ruchu mocowanie na wys. 2,2 m, 17280

03. Regulacja oświetleniem i roletami w sali konferencyjnej dostosowana do zapotrzebowania

Koniec ze zbyt jasnym oświetleniem w trakcie prezentacji lub niedostatecznym oświetleniem w trakcie narad. Za sprawą kombinacji sterowania oświetleniem i zacienieniem poprzez aplikację można wygodnie, dopasować światło do aktualnych potrzeb. Jeśli podczas prezentacji światło nie jest potrzebne, można wyłączyć oświetlenie w całym pomieszczeniu, wykorzystując jednostkę pomocniczą lub smartfon. W przypadku zbyt intensywnego światła zewnętrznego na tej samej zasadzie można sterować roletami. Jeśli podczas konferencji intensywność światła dziennego będzie wystarczająca, intensywność oświetlenia wewnętrznego dopasuje się do rzeczywistego zapotrzebowania. Po zakończeniu konferencji i upływie ustawionego czasu opóźnienie oświetlenie zostanie całkowicie wyłączone.

KOMPONENTY
Uniwersalny ściemniacz dotykowy LED 1711 DE
Czujnik sufitowy/czujnik obecności DWPM 17360
Standardowa wkładka do żaluzji 1730 JE
Uniwersalny programator czasowy Bluetooth 1751 PBT
Jednostka pomocnicza, 3-przewodowa 1723 NE
Standardowy przycisk sterujący 1700 P

04. Indywidualne czujniki obecności z funkcją światłą ciągłego

Połączenie czujników obecności JUNG i dotykowych urządzenie sterujące Power DALI można sprostać wszystkim wymaganiom oświetleniowym charakterystycznym dla budynków biurowych. Czujniki obecności wykrywają najdrobniejszy ruch, mierzą aktualny poziom jasności w danym miejscu i zapewniają, że światło ciągłe nie będzie intensywniejsze, niż jest to wymagane. Gdy biuro jest puste, oświetlenie pozostaje wyłączone. Pożądany próg jasności oraz inne opcje można ustawić indywidualnie za pośrednictwem aplikacji JUNG Clever Config App. Wygodnie dzięki systemowi Bluetooth, bez konieczności korzystania z drabiny. Możliwość wprowadzania dodatkowych zmian. I to wszystko bez udziału sieci.

KOMPONENTY
Dotykowe urządzenie sterujące Power DALI TW 1713 DSTE
Czujnik sufitowy/czujnik obecności DWPM 17360

05. Półautomatyczne światło z funkcją oszczędzania energii

W niektórych pomieszczeniach światło jest zawsze zapalone, choć są one puste. Ten problem można rozwiązać stosując najprostszy wkład przełącznika z systemu LB. 1-kanałowy przekaźnikowy wkład przełącznika posiada opcję indywidualnie ustawianego czasu opóźnienia, po upływie którego
światło może zostać automatycznie wyłączone. Funkcja ta sprawdza się szczególnie w tych pomieszczeniach, gdzie nikt nie przebywa długo, takich jak kuchnia w biurze, serwerownia, toaleta lub pokój ksero. Oświetlenie jest włączane za pomocą standardowego przycisku sterującego i opcjonalnie wyłącza się automatycznie po upływie jednej, 5, 10 lub 30 minut. Funkcje te można wygodnie ustawić za pomocą zintegrowanego przycisku wyboru tryby pracy (BAWT). Oczywiście światło można też w dowolnym momencie wyłączyć ręcznie.

KOMPONENTY
Przekaźnikowy wkład przełącznika, 1-kanałowy 1701 SE
Standardowy przycisk sterujący 1700

06. Okna wystawowe

Czy gdy na zewnątrz jest ciemno, chcieliby Państwo móc oświetlać okna wystawowe, zmniejszając koszty energii dzięki zastosowaniu regulacji czasowej? Za pomocą opcji zapamiętywania w standardowym przycisku sterującym między godziną 17:00 a 24:00 można ustawić oświetlenie okna wystawowego na pracę w trybie CIĄGŁYM. Jednak ponieważ sterowanie ręczne zawsze ma pierwszeństwo przed automatycznym, za pomocą lewego klawisza w każdej chwili można ręcznie włączyć lub wyłączyć światło. Wówczas światło będzie sterowane za pomocą czujnika ruchu na zasadzie wykrywania ruchu. Opcja blokady standardowego przycisku sterującego służy do dezaktywacji trybu automatycznego oraz funkcji zapamiętywania, a wówczas oświetlenie okna wystawowego jest regulowane wyłącznie ręcznie.

KOMPONENTY
Przekaźnikowy wkład przełącznika, 1-kanałowy 1701 SE
Jednostka pomocnicza, 3-przewodowa 1723 NE
Czujnik ruchu mocowanie na wys. 2,2 m, 17280
Uniwersalny przycisk sterujący 1701

07. Centralne sterowanie oświetleniem w restauracji

Czy chcieliby Państwo móc sterować oświetleniem w swojej restauracji lub gospodzie z jednego miejsca, zamiast ciągle przełączać wiele wyłączników w kilku pomieszczeniach? Za pomocą ściemniacza REG można przełączać oraz przyciemniać światło w ramach całej instalacji, poprzez
standardowy przycisk sterujący na 2-przewodowej jednostce pomocniczej. Wzmacniacze mocy umożliwiają podłączenie oświetlenia LED o mocy sięgającej 600 W. Jednakowy poziom jasności w obrębie całej instalacji oświetleniowej sprzyja stworzeniu dobrej atmosfery.

KOMPONENTY
Uniwersalny ściemniacz LED UD 1755 REG
Wzmacniacz mocy LED REG ULZ 1755 REG
Standardowy przycisk sterujący 1700
Jednostka pomocnicza, 2-przewodowa 1720 NE

08. Korytarz hotelowy – przyjazd i check-in

Oświetlenie podstawowe korytarzy jest koniecznością. Te i inne funkcje oferują kombinacje czujnika sufitowego/czujnika obecności i ściemniacza z systemu LB firmy JUNG.
Gdy gość znajdzie się w polu wykrywania, oświetlenie korytarza przełączy się z ustawionej wcześniej intensywności podstawowej (wynoszącej 40%) na pełną jasność (100%), aby mógł on komfortowo przejść do swojego pokoju. Ustawienia dotyczące pola wykrywania czujnika sufitowego oraz czasu opóźnienia można wygodnie wprowadzić za pośrednictwem aplikacji Clever Config App. Jeśli jedno urządzenie zostało optymalnie ustawione, można skopiować ustawienia i przenieść je na inne urządzenia w hotelu.

KOMPONENTY
Uniwersalny ściemniacz dotykowy LED 1711 DE
Jednostka pomocnicza, 3-przewodowa 1723 NE
Czujnik sufitowy DWPM 17360