Powrót Inteligentne funkcjonalności serwera smart

Rozległa aktualizacja serwera Smart Visu sprawiła, że jest on jeszcze inteligentniejszy. Nowe funkcjonalności nie tylko oprócz komfortu zwiększają też bezpieczeństwo. W ten sposób użytkownik może w jeszcze większym zakresie dopasować swój system Smart Home do swoich potrzeb.

Bezpieczny zdalny dostęp poprzez SV-Remote


Systemem Smart Home można również sterować zdalnie – bezpiecznie i wygodnie. Urządzenie zdalnego dostępu SV-Remote gwarantuje szyfrowanie danych transmitowanych podczas wykonywania czynności regulacyjnych z dowolnego miejsca za pośrednictwem urządzeń mobilnych. W tym celu wymagana jest jednorazowa rejestracja w MyJUNG .


Jasna struktura ułatwia orientację i zwiększa komfort: funkcja „Grupy”
 


Użytkownik może wywołać swoje grupy za pomocą odpowiedniego przycisku w interfejsie użytkownika Smart Visu Home. W celu uaktywnienia/dezaktywowania lub edytowania grupy należy użyć SV Control. Instalator przypisuje odpowiednie uprawnienia, chronione za pomocą hasła.
 
Tworzenie akcji
W celu utworzenia akcji należy najpierw ją nazwać. Pomocne jest nadawanie nazw opisowych, pasujących do przyporządkowanych do danej akcji funkcji. Na życzenie akcja może następnie zostać przyporządkowana do obszaru, np. określonego pomieszczenia lub podsekcji.
Dodawanie funkcji
Do jednej akcji można przyporządkować 16 funkcji, które będą wyświetlane na liście wyboru. Dla każdej funkcji ustawia się odpowiednią wartość, np. „Włączyć światło kolorowe” lub „Lampa na stole w jadalni na 50%”. Ponadto możliwe jest programowanie czasowe wybranych akcji.
Tworzenie i korzystanie z grup
Akcje można następnie połączyć w grupy i nadać im nazwy. Przykładowo „Urlop” może zawierać wszystkie akcje symulacji obecności, jak „Podnieś wszystkie rolety”, „Lampy w salonie na 100%” i „Włącz oświetlenie podjazdu”. Każdą akcję można przyporządkować do dowolnej liczby grup. Użytkownik może wówczas w dowolnej chwili wywoływać swoje grupy.

Funkcja Astro


Automatyczne sterowanie zacienianiem i oświetleniem, w zależności od godziny wschodu i zachodu Słońca. W ten sposób czas przełączania automatycznie dopasowuje się do zmieniającego się w ciągu roku położenia Słońca – komfortowe i pewne rozwiązanie.

Symulacja obecności


Poczucie spokoju pomimo nieobecności w domu dzięki funkcji programowania symulacji nieobecności. Automatyczne sterowanie oświetleniem i zacienieniem według „rozkładu” sprawia wrażenie, ze domownicy są obecni, nawet gdy nikogo nie ma w domu, co jest ważnym czynnikiem chroniącym przed potencjalnym włamaniem.

Smart Visu Server goes Sonos

Smart Visu Home


Interfejs użytkownika w systemie Smart Visu Home zaprojektowany w technice responsive design umożliwia wygodny sposób wyświetlania i obsługę za pomocą prawie każdego urządzenia mobilnego. Dodatkowo do każdego urządzenia mobilnego można dowolnie dopasować wygląd strony startowej, kolor tła, wielkość czcionki a także inne elementy. Responsive design uwzględnia również korzystanie z systemu na urządzeniach mobilnych zarówno w widoku portretowym, jak i panoramicznym.


Dodatkowe informacje