Powrót Nowy system LB

System LB to nowy system modułowy wspomagający nowoczesne sterowanie oświetleniem i roletami. Oferuje dostosowane do potrzeb i łatwe w zastosowaniu rozwiązania.


W systemie sterowania światłem i żaluzjami firmy JUNG zaszły zmiany. Nowy system modułowy, dzięki możliwości łączenia różnych wkładów i osłon, jest odpowiedni prawie dla każdej funkcji związanej ze sterowaniem światłem i zacienieniem. Doposażając istniejące instalacje można również zastąpić pojedyncze komponenty (każdorazowo wkład i osłonę) elementami systemu LB, zachowując pozostałe.


Sposób montażu ma na celu ułatwienie monterom pracy. Niewielka głębokość montażowa wkładów wynosząca zaledwie 24 mm (dla wkładu DALI 29 mm) pozostawia więcej przestrzeni na podłączenie przewodów. Stabilna płyta nośna ze stali, obudowane zaczepy montażowe i podwyższona siła wyciągania zaczepów zapewniają mocne osadzenie i optymalne położenie w puszce podtynkowej. Uruchomienie testowe podczas prac instalacyjnych jest możliwe również bez osłony;
 
zintegrowany przycisk testowy, służący do ustawiania różnych trybów pracy, skraca czas montażu. Osłony są łatwo nakładane dzięki stabilnym sprężynom mocującym ze stali nierdzewnej. Podczas montażu zintegrowana sygnalizacja za pośrednictwem diody lub wskazania na wyświetlaczu czuwa, aby podczas przyporządkowywania wkładów i osłon nie doszło do pomyłki.
Przegląd zalet.

Elementy regulacyjne


Możliwości obsługi systemu LB są bardzo różnorodne. Regulacja poszczególnych funkcji może odbywać się ręcznie przy urządzeniu, automatycznie
 
za pośrednictwem czujników, a także poprzez instalowaną na smartfonie aplikację JUNG Clever Config App. Więcej informacji o elementach regulacyjnych.

Przykładowe zastosowanie


Dodatkowe informacje