Komunikacja tworzy historię

Materiały reklamowe i marketingowe JUNG odzwierciedlają swoją epokę

Do celów ścisłego kontaktu z rynkiem niezbędna jest przejrzysta polityka informacyjna - to firma JUNG już od dawna rozumie. Ten fakt wyjaśnia, dlaczego kwestii komunikacji firma już od kilku dekad poświęca największą uwagę.

Regularnie publikowane są nie tylko ogłoszenia, artykuły w czasopismach dla specjalistów od instalacji elektrycznych, architektów, projektantów i budowlanych, a także katalogi, prospekty reklamowe i broszury dotyczące innowacji i udoskonaleń skierowane do konkretnych grup docelowych.

Dokumenty te pomagają również naszym partnerom pracującym w branżach sprzedaży, handlu
i projektowania w konsultacji z klientami.

Pod pojęciem komunikacji JUNG rozumie też najróżniejsze formy współpracy z rzemieślnikami, projektantami, architektami i firmami handlowymi na całym świecie. Taka działalność wzmacnia wzajemne relacje, zaś partnerstwo jest korzystne dla obu stron.