JUNG Visu Pro

Profesjonalne zarządzanie instalacją KNX

JUNG Visu Pro, jako następca Facility Pilot, jest profesjonalnym oprogramowaniem do wizualizacji automatyki budynkowej i zarządzania nią. Umożliwia ono wygodne, równoczesne zarządzanie wieloma instalacjami KNX.

Wizualizacja

Wizualizację można indywidualnie konfigurować.

Generator

Smart Assistant umożliwia import utworzonych projektów.

Edytor urządzeń

Podłączanie różnych urządzeń do wizualizacji.

Edytor procesów

Konfigurowanie modeli procesów za pomocą danych KNX lub OPC.
JUNG Visu Pro to wszechstronny system bez ograniczenia punktów danych. Idealnie sprawdza się on zatem w skomplikowanych zastosowaniach, zarówno w obiektach prywatnych, jak i użytkowych. Zwłaszcza opcja wykrywania wielu niezależnych instalacji KNX poprzez protokół KNXnet/IP równolegle w jednym modelu procesu oraz ich wizualizacji tworzy bardzo szerokie możliwości w przypadku rozbudowanych projektów. Oprogramowanie Visu Pro może być wyświetlane w dowolnej przeglądarce obsługującej HTML5, a także na terminalach przenośnych.Obiekty użytkowe
Wizualizacja i sterowanie w przeglądarce obsługującej HTML5


Obiekty prywatne
Wizualizacje można optymalnie dostosować do danego zastosowania

 
Oprogramowanie Visu Pro składa się z różnych modułów funkcji. Podział zadań między nimi jest wyraźnie określony. Znane z Facility Pilot moduły/edytory do tworzenia wizualizacji zostały dopracowane zarówno pod względem obsługi, jak i strony graficznej.

 

Wizualizacja
Konsekwentne tworzenie wizualizacji HTML5 gwarantuje możliwość wyświetlania ich na urządzeniach różnej klasy. W tym celu została znacznie rozbudowana biblioteka elementów sterujących HTML5. Elementy sterujące HTML5 można dowolnie umieszczać na arkuszach roboczych. Wygląd elementów sterujących można dowolnie konfigurować.
Biblioteka elementów sterujących
Zestaw czarno-białych symboli JUNG jest dostarczany w komplecie w postaci biblioteki. Oprócz proporcji można też ustawić przezroczystość i obraz tła, a także oddzielne widoki. Dodatkowo istnieje możliwość zaimportowania i wykorzystywania własnych symboli.
Model procesu
Model procesu stanowi logiczną podstawę systemu. To w nim są integrowane łączniki procesów, definiowane algorytmy, funkcje czasowe i scenariusze oraz tworzone wykresy.
Edytor urządzeń
W tym miejscu mogą być realizowane funkcje specjalne za pomocą interfejsów procesu. Integratorzy systemów posługujący się skryptem LUA mogą samodzielnie programować funkcje, także w celu komunikacji z systemami zewnętrznymi poprzez protokół TCP lub UDP (np. z urządzeniami audio-wideo).


Smart Assistant – intuicyjna platforma planowania

"Tworząc interfejsy JUNG, integrator systemów może skorzystać z narzędzia Smart Assistant, które generuje je automatycznie i znacznie ułatwia pracę. W ten sposób wizualizacje można przygotowywać na podstawie otrzymanych w zestawie szablonów.
"

Konfiguracja
Najpierw należy wybrać z listy funkcje, programatory czasowe i scenariusze, i dodać je do danego projektu. Następnie można je w razie potrzeby odpowiednio ze sobą powiązać.
Przykład: Smart Metering
Poprzez utworzenie wykresu danych zużycia dokonywane są ustawienia służące do rejestracji zużycia różnych mediów, jak np. prądu, wody, gazu. Następnie na tej podstawie automatycznie generowana jest wizualizacja służąca do kontroli danych zużycia.
Tworzenie struktury budynku
Istnieje możliwość utworzenia struktury budynku z piętrami i pomieszczeniami, które można dowolnie nazwać. Stosownie do potrzeb można do nich przyporządkować wcześniej skonfigurowane funkcje i scenariusze, tak aby wizualizacja je uwzględniała.

Dodatkowe informacje