Uniwersalny ściemniacz dotykowy LED

Przyszłościowy ściemniacz

Uniwersalny ściemniacz dotykowy LED działa zgodnie z zasadą włącz, wyłącz fazę. Dostosowanie ściemniacza do potrzeb użytkownika odbywa się automatycznie lub bezpośrednio na ściemniaczu poprzez przycisk trybu. Kolorowe LEDy wyświetlają tryb pracy. Ustawienie minimalnej jasności odbywa się również przez przycisk wyboru. Procedura konfiguracji odbywa się szybko i wygodnie. Ściemniacz może również pracować z przewodem 2-żyłowym.

Dioda LED świeci się na zielono

Automatyczna kalibracja obciążenia; odcięcie fazy dla żarówek, halogenów HV, ściemnianych żarówek LED lub kompaktowych świetlówek HV i transformatorów TRONIC. Sterowanie fazowe dla ściemnianych halogenów lub lamp LED.

Dioda LED świeci się na czerwono

Adjustment for light bulbs, HV halogen lamps, dimmable HV LED or compact fluorescent lamps that can be dimmed by the phase angle control principle; connection to inductive transformers is not allowed.

Dioda LED świeci się na niebiesko

Dostosowane do żarówek , lamp halogenowych, ściemnianych LED lub świetlówek kompaktowych, które mogą być ściemniane na zasadzie sterowania kątem odcięcia prądu; Zabronione jest podłączanie do transformatorów indukcyjnych.