JUNG Visu Pro

KNX professioneel managen

JUNG Visu Pro is als opvolger van de Facility-Pilot de professionele Software-oplossing voor visualisatie en bediening van gebouwautomatisering. Meerdere onafhankelijk KNX-installaties kunnen daarbij geïntegreerd en comfortabel gemanaged worden.

Visualisatie

De visualisatie kan individueel vrij worden vormgegeven.

Generator

Importeert met de Smart Assistant gemaakte projecten.

Apparateneditor

Integratie van verschillende systemen in de visualisatie.

Proceseditor

Configuratie van procesmodellen met KNX- dan wel OPC-gegevens.
De JUNG Visu Pro Software is een veelzijdig systeem zonder beperking van datapunten. Daarmee is het ook bijzonder geschikt voor complexe toepassingen, bij particuliere en bedrijfsmatige toepassingen. In het bijzonder de mogelijkheid, meerdere onafhankelijke KNX-installaties via  KNX-net/IP-protocol parallel in een procesmodel op te nemen en te visualiseren, biedt omvangrijke mogelijkheden bij projecten met meerdere woningen/kantoren. De Visu Pro Software kan worden weergegeven over alle HTML5-compatibel browsers. vanzelfsprekend ook op mobiele apparaten.

Bedrijfsmatige toepassing
Visualisatie en bediening via HTML5-compatibel browser

Particuliere toepassing
Visualisatie van alle toepassingen kan optimaal worden aangepast.

 
De Visu Pro Software bestaat uit verschillende Functiemodulen. Elk behandelt overzichtelijk een opdracht. De uit de Facility-Pilot bekende bouwstenen/editors voor het aanmaken van de visualisatie wordt geoptimaliseerd en voor beheer en grafische weergave vereenvoudigd.
 

Visualisatie
Er worden consequent HTML5-visualisaties gemaakt; zo wordt de weergave op verschillende apparaten gegarandeerd. Daartoe wordt de controlebibliotheek  HTML5-elementen aanzienlijk uitgebreid. De HTML5-Controls kunnen op de werkbladen vrij geplaatst worden. het uiterlijk van de bedienelementen is volledig individueel vorm te geven.
Bibliotheek met controls
De JUNG symbolenset wordt als bibliotheek in zwart en wit meegeleverd. Naast vormgeving kunnen transparantie en achtergrond worden ingesteld, zo ook aparte beelden. Daarbij kunnen ook eigen symbolen geïmporteerd en gebruikt worden.
Procesmodel
Het procesmodel is het logische hart van het systeem. Hier worden procesaansluitingen geïntegreerd, logicafuncties, tijdfuncties en scènes gedefinieerd en charts gemaakt.
Apparateneditor
Speciale functies kunnen hier door proces-interfaces omgezet worden. Systemintegrators met LUA-kennis kunnen zelfstandig functies programmeren; ook voor communicatie met derden via TCP- of UDP-Protocol ­­bijvoorbeeld apparaten met consumentenelektronica).


Smart Assistant – de intuïtieve planhulp

Voor het maken van JUNG interfaces kan de systemintegrator voor het automatisch genereren teruggrijpen op de Smart Assistant en zo het werk beperken tot een minimum. Visualisaties kunnen zo op basis van meegeleverde templates worden voorbereid.
Configuratie
Daarna worden functies, tijdklokken en scènes aan de hand van een als tabel opgestelde lijst gekozen en aan het individuele project toegevoegd. Deze kunnen dan zonodig overeenkomstig met elkaar verlinked worden.
Voorbeeld: Smart Metering
Met het vervaardigen van een verbruiksgegevens chart worden de instellingen voor verschillende verbruikers gemaakt, zoals bijvoorbeeld stroom, water en gas. Hieruit wordt dan automatisch de visualisatie voor de controle van verbruiksgegevens gegenereerd. 
Gebouwstructuur maken
Afsluitend kan de gebouwstructuur aan de hand van etages en kamers worden opgesteld; steeds met individuele benamingen. De van te voren geconfigureerde functies en scènes kunnen passend worden toegewezen en zo in de visualisatie worden overgedragen.


Meer informatie