Het slimme hotel

Intelligent netwerk, slim opgelost: met KNX-gebouwbeheertechniek die op de toekomst is voorbereid voor het moderne hotel. Zodat uw gasten altijd een maximum aan comfort mogen verwachten. En opdat uw wensen voor een efficiënte procesvoering en duurzaamheid volledig vervult kunnen worden.