Terug Intelligente oplossingen

Intelligente besturing met het KNX systeem, voorbereid op de toekomst


Het is de taak van de moderne techniek om woon- en werkomstandigheden intelligent te sturen en daarbij rekening te houden met individuele vormgevingswensen én de kwaliteit van wonen in acht te nemen. Hierbij zijn de aspecten comfort, energiebesparing en vormgeving van groot belang. Hiertoe koppelt KNX functies als verlichting, klimaatregeling, veiligheid en multimedia tot een centrale en intelligente besturing.