Privacyverklaring

Principes van Albrecht JUNG GmbH & Co. KG bij de bescherming van online gegevens

I. Inleiding
De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor Albrecht JUNG GmbH & Co. KG (hierna JUNG genoemd) topprioriteit. Dit principe geldt zowel voor onze internetaanbiedingen als voor onze traditionele diensten.

Daarom wil JUNG u hier informeren hoe de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens op onze internetaanbiedingen of de online verzending van gegevens worden toegepast.

II. Wie verzamelt de gegevens?
www.jung.de is de officiële naam van de website van Albrecht JUNG GmbH & Co. KG, Volmestrasse 1, 58579 Schalksmühle.

JUNG verzamelt en verwerkt uw gegevens daarom overeenkomstig het telkens toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, vooral de bepalingen van de Duitse Telemediawet (TMG) en de Duitse wet inzake de gegevensbescherming (BDSG). Daarbij volgt JUNG de principes van gegevensvermijding en zuinigheid van gegevens.

III. Welke gegevens verzamelt JUNG? Hoe gebruikt JUNG deze gegevens?
Als u de openbare JUNG-websites bezoekt, worden anonieme webserverlogboeken gemaakt, die JUNG voor statistische doeleinden (bijvoorbeeld het aantal bezoeken) en voor het volgen van fouten opslaat. Verdere analyses van uw gebruiksgegevens vinden niet zonder uw toestemming plaats.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens alleen opgeslagen als u JUNG deze vrijwillig, bijv. bij een online-wedstrijd, Newsletter of een bestelling, aangeeft. Uw gegevens worden ook alleen gebruikt voor het op de betreffende pagina aangegeven doel zoals afhandeling van uw bestelling of bijv. toezending van een Newsletter. Als u bijvoorbeeld een e-mail stuurt, gebruikt JUNG uw e-mailadres alleen voor de correspondentie met u.

Daarvoor worden de door u beschikbaar gestelde gegevens door JUNG met behulp van een computerinstallatie opgeslagen en verwerkt. De gegevens worden verwijderd na afloop van de wettelijke of contractuele bewaartermijnen. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

In principe geeft JUNG geen gegevens door aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht of voor de afhandeling van uw verzoek (bijv. advies door een handelsvertegenwoordiger) noodzakelijk is.

IV. Cookies
Cookies zijn kleine gegevenshoeveelheden (informatie) die door de beheerder van een website op uw computer worden opgeslagen. Uw computer stuurt de informatie meestal bij latere bezoeken terug naar dezelfde webserver.

Op zijn internetpagina’s maakt JUNG gebruik van tijdelijke en permanente cookies. Tijdelijke cookies zijn – zoals de naam al aangeeft – qua tijd beperkt en bevatten gegevens zoals een identificatienummer (zogenaamde sessie-ID). Daarmee kan de server opeenvolgende aanvragen van de browser aan dezelfde gebruiker toewijzen. Deze worden automatisch verwijderd als de gebruiker de browser sluit.

Permanente cookies daarentegen blijven op de computer opgeslagen, ook nadat de gebruiker de browser heeft gesloten. Bovendien gebruikt JUNG permanente cookies met een opslagduur van drie maanden voor een niet-gepersonaliseerde statistiek om ons aanbod voor u verder te ontwikkelen en te verbeteren. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens geanalyseerd.

JUNG gebruikt Cookies en vergelijkbare technologieën zoals bijvoorbeeld HTML5 Storage of Local Shared Objects (hierna allen „cookies“ genoemd), om de voorkeuren van de gebruiker te herkennen en de website te kunnen optimaliseren. Dit zorgt voor een gemakkelijker navigeren en een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid van de website. 

Cookies zijn kleine bestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze kunnen gebruikt worden om vast te stellen of er al eerder contact is geweest tussen uw apparaat en onze website. Het cookie wordt alleen op uw apparaat geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen in de cookies als u toestemming hebt gegeven of als dit technisch noodzakelijk is, om bijvoorbeeld een beveiligde inlog mogelijk te maken.

Als u de JUNG website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik en het opslaan van cookies op uw apparaat. U kunt onze echter ook zonder cookies gebruiken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw apparaat verhinderen, als u in de browserinstellingen de optie "geen cookies accepteren" kiest. Op uw apparaat kunt u ook de reeds opgeslagen cookies ten alle tijde verwijderen. Hoe dat in uw specifieke geval functioneert, vindt u in de handleiding van uw browser dan wel de fabrikant van het apparaat. 

Aanwijzing: als u geen cookies accepteert, dan kan het gebeuren dat de functionaliteit van onze website wordt beperkt. 

Wij delen de cookies in in de volgende categorieën:

Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)
Deze cookies zijn noodzakelijk, opdat websites en hun functies naar behoren functioneren. Zonder deze cookies kunnen bijvoorbeeld services zoals MyJUNG niet ter beschikking gesteld worden.

Functionele cookies (type 2)
Deze cookies maken het mogelijk, comfort en prestaties van de website te verbeteren en verschillende functies ter beschikking te stellen. Zo kunnen bijvoorbeeld weergave- of taalinstellingen in functionele cookies worden vastgelegd. 

Prestatie cookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u de website gebruikt. Prestatie cookies helpen ons bijvoorbeeld bij identificatie van bijzonder populaire onderdelen van ons internetaanbod. Zo kunnen wij de inhoud van onze website doelgericht afstemmen en ons aanbod voor u verbeteren. De informatie, die met deze cookies verzameld wordt, is niet persoonsgebonden. Nadere informatie over het vergaren en evalueren van informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring. 

V. Webanalyse
Deze website gebruikt Google Analytics, een web analytics service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden, die de website helpen te analyseren op welke manier de site gebruikt wordt. De informatie die door cookies gegenereerd wordt over het websitegebruik (inclusief uw anonymized IP adres) wordt overgedragen aan - en opgeslagen door - Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie voor evaluatie van het websitegebruik en maakt rapporten over websiteactiviteiten voor website operators en informeert andere website- en inetrnetgebruikgerelateerde activiteiten. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven, als dat door de wet wordt bepaald of als deze derden de informatie verwerken namens Google. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dat in de instellingen in uw browser vast te leggen, wees er echter van bewust dat u dan eventueel niet de volledige functionaliteit van deze website heeft. Als u deze website gebruikt gaat u in principe akkoord met het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en met het doel zoals boven omschreven. Om bezoekers meer keuze te geven over het verzamelen van gegevens door Google Analytics, heeft Google de Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Als u deze Add-on installeert, wordt er geen informatie doorgestuurd naar Google Analytics.

VI. Social Plug-ins
We use plug-ins of the social network Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) on our website. These plug-ins can be recognised on our website by the Facebook logo or the "Like" button. An overview of the Facebook plug-ins can also be found at http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

However, initially we only provide the plug-ins as so-called dummy that you must first activate by clicking on the lever shown at the same place that is preset to "off".

If any plug-in has been clicked on and activated by you, the plug-in will establish a direct connection between your browser and the Facebook server when you visit our website. As a result, Facebook receives the information that you have visited our website with your IP address. If you click on the Facebook "Like" button while you are logged in to your Facebook account, you can link the contents of our website to your Facebook profile. As a result, Facebook can also assign the visit of our website to your user account.

See the Facebook privacy policy at http://de-de.facebook.com/policy.php for details about the purpose and scope of the data acquisition and the further processing and use of the data by Facebook as well as your rights and possible settings regarding this for the protection of your privacy.

VII. Belangrijk
1. JUNG moet u altijd erop wijzen dat informatie die via het internet wordt verzonden, normaal gesproken ongecodeerd is. Omdat het traject van de gegevens tussen de server en de lokale pc nooit precies kan worden voorspeld, kan verzonden informatie in principe op vele plaatsen worden bekeken.
2. Voor het verzenden van de informatie bent u als afzender zelf verantwoordelijk.
3. Let erop dat deze verklaring inzake gegevensbescherming een integraal bestanddeel van onze website is. Door het verzenden van informatie via deze website verklaart u dat u instemt met de procedures die in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven.

VIII. Wijziging van onze verklaring inzake gegevensbescherming
JUNG behoudt zich het recht voor onze veiligheid- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, als dit vanwege de technische ontwikkeling noodzakelijk wordt. In die gevallen zullen wij ook onze verklaring inzake gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Gebruik daarom altijd de telkens actuele versie van onze verklaring inzake gegevensbescherming.

IX. Informatie, correctie, bezwaar
Als JUNG uw persoonlijke gegevens heeft opgeslagen, kunt u op verzoek gratis informatie krijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Wij verzoeken u ons te informeren als er onjuiste gegevens over u zijn opgeslagen zodat JUNG deze kan corrigeren, blokkeren of verwijderen.
U kunt bij ons altijd zonder formaliteiten bezwaar maken tegen de toekomstige opslag en het toekomstige gebruik van uw gegevens.

X. Vragen?
Als u vragen over deze verklaring inzake gegevensbescherming hebt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen (kundencenter@jung.de).