eNet en eNet SMART HOME

eNet en eNet SMART HOME: de twee bouwstenen van de moderne, radiografische elektrotechnische installatie.


Optimaal zowel voor nieuwbouw als ook voor renovatie vervult het systeem al uw wensen. Daarbij is eNet de technische apparatenstandaard voor de radiografische koppeling en biedt het tegelijkertijd de basis, die door het toevoegen van een eNet Server als eNet SMART HOME in de hele wereld gedragen kan worden.


eNet en eNet SMART HOME kenmerken zich door verschillende
eigenschappen, die deels overkoepelend en deels ook
methodegebonden zijn. Hier een overzicht: