Atskiri komponentai

Pagalbos iškvietimo komplekto mazgai

Pagalbos iškvietimo komplekto komponentus sistemos išplėtimui galima užsisakyti ir po vieną atskirai.

Patraukiamas jungiklis

Su lengvai pasiekiama patraukiama virvele galima vonioje arba tualete įjungti pagalbos kvietimo signalą. Patraukiamą jungiklį galima tvirtinti ant sienos arba prie lubų, priklausomai nuo to, kur jį lengviausia pasiekti.

Pagalbos iškvietimo signalo modulis

Idealiu atveju pagalbos iškvietimo signalo modulis tvirtinamas šalia tualeto durų išorinėje pusėje arba šalia koridoriaus durų, kad būtų matyti, iš kokios patalpos sklinda pagalbos iškvietimo signalas. Įjungtą pagalbos iškvietimo signalą rodo raudona diodų lemputės šviesa ir garsinis zumerio signalas.

Išjungiklis

Toje pačioje patalpoje, kurioje yra patraukiamas jungiklis, instaliuojamas ir išjungiklis. Į pagalbą atėjęs personalas gali su juo išjungti pagalbos iškvietimo signalą. Taip apsaugoma nuo netyčinio pavojaus signalo išjungimo.

Tinklo blokas

Tinklo blokas aprūpina pagalbos iškvietimo sistemą 24 V nuolatine įtampa.

Blokas tarnybinei patalpai (pasirenkamas variantas)

Bloką tarnybinei patalpai galima instaliuoti, pvz., personalo kambaryje arba registratūroje, joje taip pat bus gaunamas pavojaus iškvietimo signalas. Žalias mygtukas ženklina asmens buvimą patalpoje, geltonas mygtukas nuslopina garsinį pagalbos iškvietimo signalą 20-čiai sekundžių.

Pagalbos iškvietimo jungiklis (pasirenkamas variantas)

Jis tvirtinamas toje pat patalpoje, kaip ir patraukiamas jungiklis, pvz., šalia vonios spintelės, jis tarnauja kaip antras taškas, iš kurio galima išsikviesti pagalbą.