Atgal JUNG valdymas balsu kontroliuoja namų įrangą

Kad išmanieji namai paklustų žodinėms komandoms, reikalinga JUNG valdymo balsu funkcija Ji yra lemiama sąsaja tarp į ateitį orientuotų KNX technologijų ir daiktų interneto. Viską, kas žinoma apie išmanųjį telefoną, išmaniuosius garsiakalbius ir kt., dabar JUNG perkelia į KNX sistemos pasaulį.


KNX palaiko valdymą balsu

KNX pastato automatizuotų valdymo sistemų susiejimas su daiktų internetu daro namus dar patogesnius. Svarbi sąsaja – JUNG valdymas balsu. Kad skirtingos inžinerinės sistemos KNX sistemoje būtų suderinamos su valdymu balsu, šią sąsają reikia aktyvinti „Smart Visu Server“ arba „Visu Pro Server“ nuostatų languose. Skirtingų pastato inžinerinių sistemų prijungimas yra labai paprastas, ir specialistas gali tai padaryti labai greitai. Sistemos diegėjas, pasitaręs su jumis, parenka pastato funkcijas, kurios turėtų būti valdomos. Jau galite balsu tarti komandas savo namams ir taip valdyti visą sistemą.

Balso komandų valdymas

Siekiant maksimalaus patogumo, naudotojai turi galimybę individualiai pasirinkti balso komandas. Taip pat ir vėliau! Pavyzdžiui, netikslią komandą „Įjungti sieninę lempą“ galima sukonkretinti taip: „Įjungti foninį lubinio apšvietimo šviestuvą svetainėje“. Į JUNG sąsają galite integruoti ne tik KNX sistemos įrenginius. Šie komponentai bus atitinkamai susieti su KNX funkcijomis, taigi veiks ir išmanusis valdymas balsu.

Daugiau informacijos