Gyvenimas „eNet SMART HOME“ išmaniuosiuose namuose

Naktį pritemdyta šviesa vonios kambaryje ir prieškambaryje

Naktį einant į vonios kambarį niekam nereikia ryškios šviesos. Sprendimas – laikmatis, reguliuojantis pokytį iš įprastos dienos šviesos į pritemdytą nakties šviesą koridoriuje ir vonioje. Paspaudus viršutinį „eNet“ sieninio siųstuvo mygtuką, dienos šviesos valdymo funkcija perjungia apšvietimą į 100 % ryškumo šviesą, o nakties šviesos valdymo funkcija naudoja 20 % šviesos. Apatiniu mygtuku visada įsijungia šviesos išjungimo valdymo funkcija. Laikmačio valdiklis nustatytas 23.00 val. suaktyvinti nakties šviesos valdymo funkciją, o 6.00 val. vėl įsijungia dienos šviesos valdymo funkcija. Štai kaip paprasta!

Šiai programai skirti „eNetSMART HOME“ produktai.„eNet SMART HOME“ programėlė