JUNG Visu Pro

Profesionaliam KNX sistemos valdymui

Ankstesnę JUNG programą Facility-Pilot pakeitusi JUNG Visu Pro yra profesionalus programininės įrangos sprendimas pastatų automatizavimo sistemų grafiniam atvaizdavimui ir valdymui. Jo dėka keletas nepriklausomų KNX sistemų gali būti įtraukti ir patogiai valdomi tuo pačiu metu.

Grafinis atvaizdavimas

Grafinis atvaizdavimas gali būti kuriamas individualiai.

Generatorius

Importuoja naudojantis planavimo įrankiu Smart Assistant sukurtus projektus.

Prietaisų redaktorius

Į grafinį atvaizdavimą įtraukia įvairias sistemas.

Proceso redaktorius

Proceso modelių programavimas KNX ir OPC duomenų pagrindu.
JUNG Visu Pro programinė įranga yra daugiapusė sistema, neribojama duomenų taškų skaičiaus, tad puikiai tinka ir sudėtingiems projektams tiek privačiame, tiek verslo sektoriuje. Galimybė įtraukti kelias nepriklausomas KNX sistemas lygiagrečiai į vieną procesų modelį naudojant KNXnet / IP protokolą, atveria ypač plačias galimybes esant didelės apimties projektams. Visu Pro programinę įrangą galima atvaizduoti naudojant visas HTML5 palaikančias naršykles ir, aišku, mobiliuosius įrenginiusPritaikymas verslo sferoje
Grafinis atvaizdavimas per HTML5 technologijos naršykles.


Pritaikymas privačioje sferoje
Grafinis atvaizdavimas pritaikomas kiekvienam naudojimo atvejui.

 Visu Pro programinė įranga sudaryta iš skirtingų funkcinių modulių. Kiekvienas iš jų skirtas vienai užduočiai. Iš ankstesnės programos Facility Pilot pažįstami grafinio atvaizdavimo sukūrimo moduliai/redaktoriai buvo optimizuoti, taip pat supaprastintas jų valdymas ir grafinis atvaizdavimas.

Grafinis atvaizdavimas
Kuriami HTML5 technologija paremti grafiniai atvaizdavimai. Tai garantuoja atvaizdavimo galimybę skirtingų klasių prietaisuose. Be to, valdymo biblioteka buvo gerokai papildyta HTML5 elementais. HTML5 valdiklius galima laisvai išdėstyti darbiniuose lapuose. Valdymo elementų išorinį vaizdą galima individualizuoti.
Valdymo biblioteka
Bibliotekos pavidalu kartu tiekiamas juodai balto formato JUNG simbolių rinkinys. Be formos faktoriaus dar galima nustatyti ir skaidrumą, fono vaizdą ir atskirus vaizdus. Papildomai gali būti importuojami ir atitinkamai naudojami savi simboliai.
Proceso modelis
Proceso modelis yra sistemos loginė šerdis. Čia integruojami procesų sujungimai, nustatomos logikos, laiko funkcijos, scenarijai ir sudaromos diagramos.
Prietaisų redaktorius
Specialiosios funkcijos gali būti realizuotos per procesų sąsają. Sistemų diegėjai, išmanantys LUA programavimo kalbą, gali savarankiškai programuoti funkcijas, tame tarpe ir skirtas komunikavimui su kitomis sistemomis per TCP ar UPD protokolus (pvz., pramogų elektronikos įrenginiai).


Smart Assistant – intuityvaus planavimo įrankis

Kurdamas JUNG naudotojo grafinę sąsają sistemų diegėjas gali pasinaudoti planavimo įrankiu Smart Assistant, skirtu automatiniam generavimui, ir taip sumažinti darbo sąnaudas. Grafinius atvaizdavimus galima paruošti naudojantis kartu tiekiamais šablonais.

Konfigūravimas
Pirmiausia iš sąrašo pasirenkamos funkcijos, laikmačiai bei scenarijai ir pridedami prie individualaus projekto. Esant reikalui, jie gali būti tarpusavyje susiejami.
Pavyzdys: išmanioji sunaudojamų resursų apskaita
Sudarant sunaudojamų resursų duomenų grafiką pasirenkamos skirtingų resursų, pvz., elektros energijos, vandens, dujų sunaudojimo apskaitos nuostatos. Iš čia automatiškai generuojamas grafinis atvaizdavimas sąnaudoms kontroliuoti.
Pastato struktūros kūrimas
Pabaigai sukuriama pastato struktūra pagal aukštus ir patalpas, suteikiant jiems individualius pavadinimus. Jiems gali būti priskirti prieš tai suprogramuoti scenarijai bei funkcijos ir perkelti į grafinį atvaizdavimą.


Daugiau informacijos