WG 800

"完美的外观和功能,耐天气和抗紫外线并由防裂热塑材料制成: 带防溅保护的WG 800系列开关可照明和做标记,可用于专业电气安装布线标准的空间。
更多详细信息关于 尺寸,材料和颜色:下载PDF数据表"

图片可单独或打包下载。

灰色 显示

下载包
ZIP file
总大小 2,97 MB
JUNG_WG800_light-grey_2-gang-switch
PNG
998.52 kB
JUNG_WG800_light-grey_2-gang-switch
JUNG_WG800_light-grey_socket
PNG
1.01 MB
JUNG_WG800_light-grey_socket
JUNG_WG800_light-grey_switch
PNG
1,007.44 kB
JUNG_WG800_light-grey_switch